Սիրենք ամենքին  իրենց  տեսակի  մեջ,
բայց  ոչ  ինչպես  մենք  ենք  ցանկանում:

Սիրո  կամուրջով  անցնենք  2017-2018  տարին:
Սիրով եմ շնորհավորում բոլորիդ Նոր Տարին և
ցանկանում համբերություն, խաղաղություն և
ուրախություն:

Աստված միշտ մեզ հետ է, մենք էլ լինենք
Աստծու հետ:

Լևոն Մոսինյան
Դեկտեմբերի 29, 2017